Hóvirág Bölcsőde

A Hóvirág Bölcsőde az Egyetemvárosban helyezkedik el. 96 férőhelyen, nyolc csoportban, csoportonként 12 kisgyermek gondozását-nevelését végzik szakképzett kisgyermeknevelők. Az 1966-ban épült intézmény egy részlegének felújítása 2011-ben fejeződött be, a többi részlegben is megvalósult a nyílászárók cseréje. 2019-ben három pavilon teraszárnyékolóját lecserélték.

Fontosnak tartjuk a gyermekeink testi, értelmi és szociális fejlődését a családokkal együttműködve. A környezet kialakításánál a gyermekek egyéni szükséglete és igénye, valamint az életkori sajátosságok alapján biztosítjuk a szükséges feltételeket. A szeretetteljes légkör kialakítása érdekében a szülőkkel és a kisgyermekekkel a lehető legjobb kapcsolat kialakítására törekednek kisgyermeknevelőink. Csoportjainkban minden kisgyermek megkapja az egyéni fejlődési ritmusához szükséges segítséget, támogatást, az önálló játékban sokféle tevékenységgel próbálkozhat érdeklődésének megfelelően. Az önkéntes szabad játéktevékenységben szerepet kapnak a mondókák, gyermekdalok és a mese, valamint a készségfejlesztő tevékenységek – a rajz, festés, gyurmázás, kirakózás. Mindezzel a szülők is megismerkedhetnek a bölcsődei élet kezdetekor, a beszoktatás időszakában.
A napi négyszeri étkezéshez saját konyhában készül el a friss és korcsoportnak megfelelő étel. Az étkezés és egyéb gondozási feladat során kiemelten kezeljük a gyermekek önállósodását.

A bölcsőde elérhetőségei

Cím: 8200 Veszprém Ördögárok u.5.
Telefon: 06-88/428-270 e-mail: hovirag@veszpremibolcsodek.hu
Bölcsődei egységvezető: Beke-Kis Kata