Hóvirág bölcsőde

A Hóvirág bölcsőde az Egyetemi városrészben helyezkedik el, itt szerveztük meg a korai fejlesztést igénylő sajátos nevelési igényű gyermekek gondozását is. A 8 csoportból egy csoportban csak a fejlesztést igénylő hat kisgyermek jár, a többi csoportban 12 kisgyermek gondozását, nevelését végzik szakképzett kisgyermeknevelők. Az 1966-ban épült intézmény egy részlegének felújítása uniós pályázatból és önkormányzatunk támogatásából 2011-ben fejeződött be, a többi részlegben is elkezdődtek a nyílászáró cserék.

Fontosnak tartjuk a gyermekeink testi, értelmi és szociális fejlődését a családokkal együttműködve. A környezet kialakításánál a gyermekek egyéni szükséglete és igénye, valamint az életkori sajátosságok alapján biztosítjuk a szükséges feltételeket. A szeretetteljes légkör kialakítása érdekében a szülőkkel és a kisgyermekekkel a lehető legjobb kapcsolat kialakítására törekednek kisgyermeknevelőink. Csoportjainkban minden kisgyermek megkapja az egyéni fejlődési ritmusához szükséges segítséget, támogatást, az önálló játékban sokféle tevékenységgel próbálkozhat érdeklődésének megfelelően. Az önkéntes szabad játéktevékenységben szerepet kapnak a mondókák, gyermekdalok és a mese, valamint a készségfejlesztő tevékenységek – a rajz, festés, gyurmázás, kirakózás. Mindezzel a szülők is megismerkedhetnek a bölcsődei élet kezdetekor, a beszoktatás időszakában.
A napi négyszeri étkezéshez saját konyhában készül el a friss és korcsoportnak megfelelő étel. Az étkezés és egyéb gondozási feladat során kiemelten kezeljük a gyermekek önállósodását.

A bölcsőde elérhetőségei

Cím: 8200 Veszprém Ördögárok u.5.
telefon: 06-88/428-270
Bölcsődei egységvezető: Beke-Kis Kata