Működési alapdokumentumok

Alapító Okirat

Szakmai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

A bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja

Egészségügyi alapellátás telephelyei

Felvételi dokumentáció

Felvételi kérelem

Megállapodás – A gyermekek napközbeni ellátása / bölcsődei ellátás igénybevételéhez

Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez

Házirend

Térítési díj 2024

Közérdekű adatok

Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény

 

 

Feltöltésért felelős személy: VBEüAII intézményvezető