Tájékoztató

Ezúton kérjük a tisztelt Szülőket, hogy változatlanul és fokozottan figyeljenek a járványhelyzettel kapcsolatos szabályokra, többek között a maszkhasználatra, a kézfertőtlenítésre, a megbetegedésekkel összefüggő előírások betartására.

A kitartó együttműködésükkel tudjuk csak biztosítani gyermekeik, családjaik, valamint bölcsődéink dolgozóinak egészségét.

Vigyázzunk egymásra!

Hornig-díj 2020

A szociális területen végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény alapján idén is átadták az elismerést és köszönetet kifejező Hornig-díjat  a Városházán. Sajnos a Covid-19 miatt nem vehettünk részt az átadáson, de így is nagyon örülünk kollégánk – Kajári Gézáné kisgyermeknevelő – kitüntetésének.

A 2000-ben alapított Hornig-díjjal minden évben olyan személyek munkáját jutalmazzák, akik a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátás, vagy szociálisan rászorulók támogatását végző civil és társadalmi szervezetek területén kiemelkedő munkát végeznek.

Gratulálunk Ildikó!

NYITÁS

Kedves Szülők!

Több fórumon is értesülhettek arról, hogy 2020. május 25.- től a bölcsődéink normál üzemmódban újranyitnak. Ez azt jelenti, hogy megszűnik az ügyeleti ellátás, minden gyermek újra a saját bölcsődei csoportjában veheti igénybe az ellátást.
Kérjük Önöket, hogy 2020. május 22. 10 óráig jelezzék igényüket a bölcsődei étkezés bejelentő e-mail címeken. Amennyiben későbbi napon kezdenék a bölcsődét kérjük előző munkanapon 10 óráig jelezzék a bölcsőde étkezési igénylő e-mail címén. Keressék nyugodtan a bölcsődevezetőket, a kisgyermeknevelőket a zökkenőmentes visszaállás érdekében.

Felhívom a Kedves Szülők figyelmét, hogy a járványügyi előírások továbbra is érvényesek, kérem ezügyben a megértő együttműködésüket.

Ügyelet

Kedves Szülők!

A mai napon megjelent  a Kormány 152/2020. (IV. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről. A rendelet 2020. április 30-án lép hatályba.

Amennyiben a munkáltató visszahívja dolgozni a szülőket, és a továbbiakban nem tudják megoldani a gyermekük napközbeni felügyeletét, kérjük e-mailben küldjék el a mellékelt igénylő lapot (ha ez nem megoldható a gyermekük nevét, a szülő telefonszámát és bölcsődéje nevét) a veszpremi.bolcsodek@upcmail.hu címre. Nyilatkozat gyermekfelügyelet igényéről

Aki már igénybe veszi az ügyeletet, nem kell újra jelezni.

Köszönettel

Barbainé Bérci Klára intézményvezető

Bölcsődei beiratkozás 2020/2021

Kedves Szülők!

A jelenlegi helyzetben az előjegyzést a bölcsődéinkben elektronikus úton tudjuk csak megoldani. Kérem a kiválasztott bölcsőde e-mail címére küldjék el a gyermekük nevét, életkorát és az egyik szülő telefonszámát (amin a bölcsődevezető elérheti Önöket a részletek megbeszélése végett).

Módszertani Cserhát ltp.13. modszertanib@gmail.com
Vackor Halle u.1. vackorbolcsode@gmail.com
Hóvirág Ördögárok u.5. bolcsode.hovirag@gmail.com
Aprófalvi Lóczy u.22. aprofalvi.bolcsode@gmail.com
Napsugár Kengyel u.1. napbolcsi@gmail.com
Rátót Alsó-Újsor u. 32. napbolcsi@gmail.com

Rendkívüli közlemény

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben rendkívüli Zárva tartást rendelt el 2020. március 16 (hétfő) naptól. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

16-án és 17-én valamennyi bölcsőde helyben biztosított ügyeletet.

A bölcsődékre vonatkozó további szabályok március 23-a hétfőtől:

Valamennyi intézményben a bölcsődei ellátás átmenetileg továbbra is szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

Elsősorban azoknak a gyermeknek az ellátását szeretnénk biztosítani, akik olyan helyen dolgoznak, ahol elengedhetetlen a szülő személyes jelenléte, illetve szociálisan rászorulnak a felügyeletre, meleg étel biztosítására.

 

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

 

 1. Tekintettel arra, hogy a GYES-en lévő szülők meg tudják oldani bölcsődés korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg bölcsődébe nem vihetik.
 2. Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
 3. A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg a felügyeletben sem, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.
 4. Ahhoz, hogy a gyermekfelügyelet szervezhető legyen, a szülőktől nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formára tartanak igényt.

A nyilatkozat a közlemény végén található.

 

Hangsúlyozottan kérjük a szülőket, hogy csak nagyon fontos, indokolt esetben kérjék az ügyeleti ellátást!

Az ügyelet igénylésénél előnyt élveznek az alábbi munkakörökben dolgozók:

 1. egészségügyi dolgozó
  2. gyógyszertári dolgozó
  3. élelmiszerbolti dolgozó
  4. rendvédelmi szervnél dolgozó
  5. bármely hatóság dolgozója
  6. közszolgálati dolgozó
  7. egyéb (egyéni elbírálás szerint történik)

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudjuk fogadni az ügyeletet adó bölcsődében!

Kérünk mindenkit, hogy a fennálló helyzet miatt legfeljebb 1 fő kísérje be gyermekét az épületbe, további kísérők várakozzanak az épületen kívül.

Az épületbe belépéskor mindenkinek kötelező a KÉZFERTŐTLENÍTŐ használata!!!

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen: veszpremi.bolcsodek@upcmail.hu, vagy személyesen a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény postaládájába (8200 Veszprém Cserhát ltp.13.) való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb március 19 (Csütörtök) 14 óráig.

Ahhoz, hogy a felügyelet illetve az étkeztetés megszervezhető legyen, szükséges arról is nyilatkozni, hogy előreláthatóan mely napokon igényli az ellátást.

A gyermekfelügyeletre beérkezett igények – és a kapacitás – ismeretében a következő szempontok szerint járunk el:

A beérkezett igények szerint döntünk arról, hogy városi szinten mely bölcsődét jelöljük ki ügyeletre.

Minden igényre visszajelzést küldünk.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe a felügyelet, és minden napot megelőzően szükséges a pontos létszámfelmérés az étkezés biztosítása érdekében.

 

Kizárólag étkeztetés igénybe vétele:

Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult bölcsődés, akinek szülője/törvényes képviselője Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a városban él, és a családja otthon nem tudja megoldani a gyermek étkeztetését – biztosítjuk az étel elvitelét ételszállító dobozban, a kijelölt bölcsődében.

Az igénybe vétel további feltétele, hogy a gyermek által látogatott intézménybe a szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen a székhely postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb március 19 (csütörtök) 14 óráig.

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeknek tudjuk biztosítani az étkeztetést!

Kérjük a nyilatkozatot ennek értelmében kitölteni, és igényét a megadott határidőig jelezni.

Nyilatkozat gyermekfelügyelet igényéről

Nyilatkozat étkezés igényéről