KISGYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK SZÁMÁRA ELEKTRONIKUS TÁVOKTATÁSI FORMÁBAN LEBONYOLÍTANDÓ NYELVI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉSEK, VALAMINT KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

A GINOP-5.3.13-20-2020-00001 „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” című program lehetőséget kínál a kisgyermekesek számára, hogy informatikai vagy idegen nyelvi kompetenciájukat fejleszthessék, ezzel támogatva munkába való visszatérésüket és foglalkoztathatóságuk javítását.

A képzésre jelentkező személyeknek az alábbi feltételeknek szükséges megfelelniük:

  1. Állandó lakóhelye, vagy ha tartózkodási hellyel rendelkezik, a tartózkodási helye a Közép-magyarországi régión kívüli településen van,
  2. a támogatási kérelem benyújtásakor a 18. életévét betöltötte, és
  3. a támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesül.

Regisztráció: http://kisgyermekeskepzes.hu

OFA Nonprofit Kft.