Rendkívüli közlemény

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a értelmében Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere a bölcsődei és óvodai ellátást végző intézményekben rendkívüli Zárva tartást rendelt el 2020. március 16 (hétfő) naptól. Az intézkedés visszavonásig érvényes.

16-án és 17-én valamennyi bölcsőde helyben biztosított ügyeletet.

A bölcsődékre vonatkozó további szabályok március 23-a hétfőtől:

Valamennyi intézményben a bölcsődei ellátás átmenetileg továbbra is szünetel. Ezen időszak alatt kizárólag gyermekfelügyeletet biztosítunk azok számára, akik semmilyen formában nem tudják megoldani gyermekük felügyeletét.

Elsősorban azoknak a gyermeknek az ellátását szeretnénk biztosítani, akik olyan helyen dolgoznak, ahol elengedhetetlen a szülő személyes jelenléte, illetve szociálisan rászorulnak a felügyeletre, meleg étel biztosítására.

 

A gyermekfelügyelettel kapcsolatos további tudnivalók:

 

 1. Tekintettel arra, hogy a GYES-en lévő szülők meg tudják oldani bölcsődés korú gyermekeik felügyeletét, gyermekeiket átmenetileg bölcsődébe nem vihetik.
 2. Az intézményeink nem fogadják azokat a gyermekeket, akik, vagy akiknek szülei, vagy velük egy háztartásban élő hozzátartozójuk az elmúlt két hétben külföldön tartózkodott.
 3. A lázas beteg gyermek, vagy akivel közös háztartásban lázas személy él, nem jelenhet meg a felügyeletben sem, amennyiben mégis megjelenik, és ezt az állapotot az intézmény dolgozói észlelik, a gyermek hazaküldéséről haladéktalanul intézkedhetnek.
 4. Ahhoz, hogy a gyermekfelügyelet szervezhető legyen, a szülőktől nyilatkozatot kérünk azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő napokban milyen ellátási formára tartanak igényt.

A nyilatkozat a közlemény végén található.

 

Hangsúlyozottan kérjük a szülőket, hogy csak nagyon fontos, indokolt esetben kérjék az ügyeleti ellátást!

Az ügyelet igénylésénél előnyt élveznek az alábbi munkakörökben dolgozók:

 1. egészségügyi dolgozó
  2. gyógyszertári dolgozó
  3. élelmiszerbolti dolgozó
  4. rendvédelmi szervnél dolgozó
  5. bármely hatóság dolgozója
  6. közszolgálati dolgozó
  7. egyéb (egyéni elbírálás szerint történik)

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeket tudjuk fogadni az ügyeletet adó bölcsődében!

Kérünk mindenkit, hogy a fennálló helyzet miatt legfeljebb 1 fő kísérje be gyermekét az épületbe, további kísérők várakozzanak az épületen kívül.

Az épületbe belépéskor mindenkinek kötelező a KÉZFERTŐTLENÍTŐ használata!!!

A szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen: veszpremi.bolcsodek@upcmail.hu, vagy személyesen a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény postaládájába (8200 Veszprém Cserhát ltp.13.) való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb március 19 (Csütörtök) 14 óráig.

Ahhoz, hogy a felügyelet illetve az étkeztetés megszervezhető legyen, szükséges arról is nyilatkozni, hogy előreláthatóan mely napokon igényli az ellátást.

A gyermekfelügyeletre beérkezett igények – és a kapacitás – ismeretében a következő szempontok szerint járunk el:

A beérkezett igények szerint döntünk arról, hogy városi szinten mely bölcsődét jelöljük ki ügyeletre.

Minden igényre visszajelzést küldünk.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy csak nagyon indokolt esetben vehető igénybe a felügyelet, és minden napot megelőzően szükséges a pontos létszámfelmérés az étkezés biztosítása érdekében.

 

Kizárólag étkeztetés igénybe vétele:

Az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult bölcsődés, akinek szülője/törvényes képviselője Veszprém város közigazgatási területén lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a városban él, és a családja otthon nem tudja megoldani a gyermek étkeztetését – biztosítjuk az étel elvitelét ételszállító dobozban, a kijelölt bölcsődében.

Az igénybe vétel további feltétele, hogy a gyermek által látogatott intézménybe a szülő a kitöltött nyilatkozatot e- mailen, vagy személyesen a székhely postaládájába való bedobással juttassa el az intézménybe, legkésőbb március 19 (csütörtök) 14 óráig.

Fontos, hogy csak a kitöltött, és visszaküldött nyilatkozattal rendelkező gyermekeknek tudjuk biztosítani az étkeztetést!

Kérjük a nyilatkozatot ennek értelmében kitölteni, és igényét a megadott határidőig jelezni.

Nyilatkozat gyermekfelügyelet igényéről

Nyilatkozat étkezés igényéről